చీకట్లో చెట్టు


ఆకాశాన్ని కప్పుకున్నట్లు

నక్షత్రాల్ని పూసినట్టు

నదిని ప్రసవించినట్టు

అందరూ పడుకుంటే తనొక్కత్తే ఆకుల కళ్ళతో

కలియచూస్తూ గలగలమని పాడుతున్నట్టు

night-tree

చీకట్లో చెట్టు

చాలా అందంగా ఉంటుంది

ఆనందంలా వినిపిస్తుంది

హాయిగా పలకరిస్తుంది

ఆత్మీయంగా పరామర్శిస్తుంది

 

 

చీకట్లో చెట్టును

దగ్గరకు వెళ్ళి చూస్తున్న కొద్దీ

రారమ్మని పిలుస్తున్నట్లే ఉంటుంది-

కొంత చీకటిని, కొంత వెన్నెలను, కొన్ని నక్షత్రాల్ని దాచిపెట్టి

వచ్చి తీసుకోమని చేతులు చాస్తున్నట్లే ఉంటుంది-

 

చీకట్లో చెట్టు

ఆకాశానికి అతుక్కున్న బొమ్మలా ఉంటుంది

రంగులన్నీ కడిగేసుకుని స్వచ్ఛంగా నల్లగా మెరుస్తూ ఉంటుంది

ఆకాశాన్ని వందల చేతుల్తో మోస్తున్నట్లుంటుంది

భూమిలో పాదాల్ని నాటుకుని… భూమితో పాటే విశ్వమంతా ప్రయాణించే చెట్టు

బుద్ధునిలా తపస్సు చేస్తుంది చీకట్లో ఆకాశం చెట్టు కింద-

గారాలు పోతూ గలగలల నవ్వులు పంచే గాలి కూడా

చీకట్లో ధ్యానముద్రలో ఉన్న చెట్టుకు ఊపిరి బిగబట్టి నమస్కరిస్తుంది

దట్టమైన ఆకుల మధ్య నుంచి నేర్పుగా దారి చేసుకుని బుద్ధిగా వెళ్ళిపోతుంది-

 

చీకట్లో చెట్టు

చూపున్న శిల్పం

మాట్లాడే మౌనం

స్పృశించే దేహం

స్పృహించే దైవం

ఎడతెగని ధ్యానం-

 

చీకట్లో చెట్టు కింద జ్ఞానోదయం కాదు

చీకట్లో చెట్టును

అలా దూరం నుంచే చూడాలి

చీకట్లో చెట్టుకు చేతులు జోడించి ప్రదక్షిణం చేయాలి

ముడుపులు కట్టుకుని వెళ్ళిపోవాలి..

మళ్ళీ ఎప్పుడైనా అదే దారిలో వెనక్కి వస్తున్నప్పుడు

ఇక్కడొక చెట్టుండాలి కదా అన్న ప్రశ్న ఎదురవనూ వచ్చు-

 

శీతల హేమంత సౌందర్యంలోకి శిశిరం చొరబడినప్పుడు

చీకట్లో చెట్టు కూకటి వేళ్ళతో లోతుల్లోతుల్లోకి ప్రయాణిస్తుంది

లోపల్లోపల వసంతానికి ప్రాణం పోసి చిటారుకొమ్మన పచ్చగా ప్రసవిస్తుంది

అయినా.. చైత్రం గురించి చిత్రంగా పాడుకునేదేముంది?

మార్గశిరం చీకట్లో చెట్టు ముందు మోకరిల్లాలి కాని-

—-

(రాత్రి 1.34 గం.లు, జనవరి 9, 2014)

 

Advertisements

One thought on “చీకట్లో చెట్టు

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s