ఏటి ఒడ్డున…


ఏటి ఒడ్డున ఏం ఉంటుంది?
ఎవరో విడిచి వెళ్ళిన నాలుగు కన్నీటి చుక్కలు
విడిది చేసిన కొన్ని మసక సంభాషణలు
విడిచేసిన ఏకాంతపు ముఖాలు
ఇసకలో దిగులు గుంతల వలయాలు..
ఏటి ఒడ్డున అంతకన్నా ఏం ఉంటాయి?

pic 1జలజల పారే ఏటి సవ్వడిలో
కలిసి తడిసిపోయిన
కొంత పొడి దుఃఖం
ఏటి ఒడ్డున అంతకన్నా ఏం ఉంటుంది?

ఏటి ఒడ్డున ఇంకా..
రంగు రంగుల గులకరాళ్ళు
పగిలిన నత్త గుల్లలు
మువ్వల శబ్దాలు మోసే పాద ముద్రలు..
పగటి మబ్బుల మీద కొలువుదీరిన వెన్నెల దీపాలు-

అంతేనా..
ఒక పేరు లేని ప్రేయసి
ఊరు లేని స్నేహితుడు
ఒక అభౌతిక కౌగిలింత
ఒక ఆధిభౌతిక కరచాలనమూ ఉంటాయి
ఏటి ఒడ్డున..

ఇంకా.. ఏటి ఒడ్డున ఇవేవీ పట్టనట్లు
తుళ్ళుతూ.. పరవళ్ళు తొక్కుతూ పారే ఏరు కూడా ఉంటుంది!

(మధ్యాహ్నం 12.55 గం.లు, జనవరి 22, 2014)

***

Advertisements

One thought on “ఏటి ఒడ్డున…

  1. ఏరుకు ఆచ్చాదనలు,ముసుగులుండవు,వివస్త్ర ఏరు. ఏటిలో,ఏటి ఒడ్డున సేదదీరడం ఊరు పేరు లేని అభౌతిక ప్రేయసితో సాయంకాలం పంచుకోవడం- ఏటి ఒడ్డుకు తీసుకెళ్లినందుకు థ్యాంక్స్.

    -నర్సిం

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s